Wizja i misja

Misją EsteticaKrakow jest udzielanie najwyższej jakości świadczeń medycznych w zakresie profilaktyki i leczenia interdyscyplinarnego jamy ustnej celem zapewnienia pełnego zdrowia (wg definicji WHO World Health Organization: zdrowie jest to „stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagania”
Dbamy o Twój piękny i zdrowy uśmiech