Gwarancja

Warunki utrzymania gwarancji:

I. Obecność raz na 6 miesięcy na badaniu kontrolnym stomatologicznym.

II. Utrzymanie stanu higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami lekarza stomatologa lub higienistki stomatologicznej wraz z wykonaniem minimum raz na 12 miesięcy zabiegu profesjonalnego oczyszczenia zębów z kamienia i osadu tj. scaling, piaskowanie, polerowanie.

Gwarancja obejmuje:

1-3 lata – wypełnienia światłoutwardzalne w zależności od wyboru odpowiedniej jakości materiału,

1 rok – wypełnienia światłoutwardzalne u pacjentów z bruksizmem (zgrzytania zębów), brakiem zębów w odcinkach bocznych łuków zębowych z punktu widzenia biomechaniki

1 rok – szyny relaksacyjne, szyny akrylowe

1-2 lata – protezy ruchome akrylowe, protezy szkieletowe ze względu na zmianę podłoża protetycznego postępującego procesu zaniku wyrostka zębodołowego, co jest naturalnym procesem starzenia się organizmu

1-3 lata – protezy stałe, korony, mosty, wkłady koronowo-korzeniowe, określenie czasu jest indywidualne od sytuacji zaawansowania bruksizmu

5-10 lat – implanty z paszportem miedzynarodowym, u pacjentów z rozległymi brakami zębowymi lub z bruksizmem warunki te ustalane są indywidualnie

Gwarancja nie obejmuje:

Wszelkich uszkodzeń spowodowanych przez korekty wykonane poza gabinetem esteticakrakow

Leczenie endodontyczne poprzez nieprzewidywalny proces gojenia zapalenia tkanek okołowierzchołkowych sterowany przez odporność organizmu pacjenta

Prace tymczasowe bezpośrednio po usunięciu zębów (tj.: wypełnienia, licówki, korony, mosty, protezy tymczasowe i natychmiastowe

Prace wykonane na jego wyraźne życzenie pacjenta

Leczenia stanów zapalnych zębodołu po ekstrakcji zęba

Mechaniczne uszkodzenia zębów naturalnych lub sztucznych w trakcie leczenia endodontycznego (np. pomiędzy wizytami)

Uszkodzenia wynikające z urazów, powstałe w wyniku naturalnego zaniku kości oraz zmian w przyzębiu

Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową pielęgnacją i złą higieną jamy ustnej oraz wynikające z nieprzestrzegania zaleceń lekarza stomatologa odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi

Uszkodzenia będące wynikiem chorob ogólnych mających niekorzystny wpływ na układ stomatognatyczny (tj. miazdzyca, choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, osteoporoza, stany po leczeniu onkologicznym)

Uszkodzenia spowodowane uzupełnieniem tylko części braków zębowych, co przyczynia się do przeciążenia wykonanego uzupełnienia protetycznego