Chirurgia stomatologiczna

Zabiegi chirurgiczne wykonywane są w znieczuleniu miejscowym po uprzedniej konsultacji specjalistycznej wraz z analizą badań dodatkowych tj.: zdjęć RTG, zdjęć pantomograficznych i ewentualnie bad. tomografii komputerowej:

  • Usuwanie zębów mlecznych i zębów stałych
  • Chirurgiczne ekstrakcje zębów zatrzymanych
  • Usuwanie zębów mądrości
  • Resekcja korzeni zębów
  • Usuwanie torbieli
  • Plastyka tkanek miękkich i tkanki kostnej w celu przygotowania przed leczeniem protetycznym i implantologicznym
  • Zabiegi implantologiczne

zz wyk.zabiegi.chirurgia.stom

Publikacje w mediach: